Societatea a manifestat o preocupare continuă pentru creşterea calităţii produselor, inclusiv prin înbunătăţirea dotării tehnice şi a creşterii pregătirii profesionale a angajaţilor.

Societatea obţine în data de 9 aprilie 2004 Certificatul de Conformitate nr. 007-02/041-2004 emis de INCERC filiala Cluj – Napoca pentru produsele fabricate.

Necesitatea urmăririi şi creşterii calităţii produselor a dus la implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii, concretizat prin obţinerea certificării SMC conform SR EN ISO 9001:2001 (nr. Certificat 995 din 30.07.2005 emis de SIMTEX-OC). Investiţia aferentă, în valoare de 12.568 EUR, a fost realizată cu un ajutor nerambursabil în cuantum de 6.284 EUR de la bugetul de stat prin Programul de Creştere a Competitivităţii Produselor Industriale în baza Contractului de Finanţare nr. 229/406/246850 încheiat cu Ministerul Economiei şi Comerţului la data de 8 iunie 2004.

Societatea este membru activ al Patronatului Producătorilor şi Montatorilor de Geamuri, Ferestre şi Faţade din anul 2007.

Testarea eşantioanelor de produs pentru obţinerea marcajului CE a fost făcută la Institutul TNO Quality Services BV Olanda, conformitatea acestora fiind notificată în data de 12 februarie 2008 prin Raportul TQS-RAP-08-3600/gge (încercări de lungă durată şi condiţii pentru pătrunderea umidităţii) şi prin Raportul TQS-RAP-08-3669/gge (încercări de lungă durată şi condiţii pentru debitul de gaz pierdut şi toleranţe la concentraţia gazului).