Comunicat de presă
Data: 29.12.2018
Anunt finalizare proiect

“PERFORMANŢĂ PRIN MODERNIZARE TEHNOLOGICĂ” cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Tipul materialului: Anunţ de presă

Titlul proiectului: PERFORMANŢĂ PRIN MODERNIZARE TEHNOLOGICĂ

Numele beneficiarului: M3 IZOGLASS S.R.L

Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este consolidarea pozitiei pe piaţă a societăţii prin creşterea competitivităţii, a productivităţii si nu în ultimul rând a calităţii produselor realizate. Impactul proiectului la nivel local/regional: • 7 active corporale achiziţionate; • 1 activ necorporal achiziţionat; • Certificare şi recertificare a 2 sisteme de management; • 1 produs nou certificat; • 2 noi locuri de muncă noi create.

Valoarea totala a proiectului : 6.150.549,00 lei din care: Valoare eligibilă nerambursabilă: 3.656.000,00 lei; Valoare neeligibila: 982.670,44 lei.

Data semnării contractului: 13.03.2018; Finalizare proiect: Decembrie 2018; Codul MySMIS: 110393; Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; Organism intermediar: Agenţia de Dezvoltare regional Nord Vest.

Date suplimentare se pot obţine de la: Bot Ioan – reprezentant legal Tel/fax/email: 0262220470 / 0262220474/ bot@m3izoglass.ro

 

Data: 26.03.2018

Anunt incepere implementare proiect

“PERFORMANTA PRIN MODERNIZARE TEHNOLOGICA” promovat in cadrul

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de

producție și dezvoltarea serviciilor

 

 

Tipul materialului: Anunţ de presă

 

Titlul proiectului: PERFORMANTA PRIN MODERNIZARE TEHNOLOGICA

 

Numele beneficiarului:  M3 IZOGLASS S.R.L

 

Obiectivele proiectului:

 

Obiectivul general al proiectului, este consolidarea pozitiei pe piata a societatii prin cresterea competitivitatii, a productivitatii si nu in ultimul rand a calitatii produselor realizate.

Obiective specifice:

  • Cresterea capacitatii de productie cu 1.200 mp/luna de geam termoizolant odata cu punerea in functionare a investitiei- an 2018
  • Extinderea ariei de acoperire a pietei de la nivel judetean la inca doua judete invecinate SM si SJ, incepand cu primul an de la implementarea proiectului
  • Diversificarea productiei societatii prin realizarea si oferirea pe piata a unui nou produs“geam termoizolant stucturat” inca de la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului

 

Valoarea totala a proiectului :                  6.150.549,00 lei din care:

Valoare  eligibila nerambursabila:                    3.656.000,00 lei

Valoare neeligibila:                                              982.670,44 lei

 

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.12.2016-31.12.2018

Codul MySMIS: 110393

 

M3 IZOGLASS SRL anunta inceperea activitatilor in cadrul proiectului “ PERFORMANTA PRIN MODERNIZARE TEHNOLOGICA” cod SMIS:110393 ce va fi derulat in municipuiul Baia Mare  str. Margeanului nr. 2A.

 

Date suplimentare se pot obtine de la:

Bot Ioan – reprezentant legal

Tel/fax/email: 0262220470 / 0262220474/ bot@m3izoglass.ro

 

M3 IZOGLASS

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei